Over

Over Songs for Thomas Piketty

Op wisselende locaties in de binnenstad staan ‘bedelende gettoblasters’. Erbovenop staat een schoteltje voor muntgeld. De gettoblasters zingen oude gemeenschapsliederen en vragen om een bijdrage.

We worden tegenwoordig overstelpt met hulpvragen. In eigen land neemt armoede toe, binnen Europa worden we gevraagd de Grieken bij te staan en grote groepen vluchtelingen doen een beroep op onze gastvrijheid. Door economen als Thomas Piketty weten we inmiddels dat de kloof tussen arm en rijk de komende decennia alleen maar zal toenemen.

Om weerstand te bieden aan het luider wordende geweeklaag vegen we de openbare ruimte schoon: sinds een aantal jaar is het verboden te bedelen, daklozen worden verdreven uit toeristenzones onder andere door de plaatsing van anti-daklozen meubilair. Mededogen hebben we geïnstitutionaliseerd, we maken liever geld over aan een betrouwbare hulporganisatie dan aan de eerste de beste bedelaar. Het idee van de openbare ruimte als spiegel van de samenleving verdwijnt daarmee.

Songs for Thomas Piketty plaatst de hulpbehoevenden voor even terug in de openbare ruimte. Een moment lijken ze de neoliberale etalagesamenleving te “hacken”, de stemmen eisen radicaal de aandacht op. Het vraagt de toevallige voorbijganger te kijken naar zijn eigen ongemak: hebben we de arme nodig om te praten over armoede? Voelen we mogelijk meer empathie voor een machine dan voor de mens die zij representeert?

Over Dries Verhoeven

Dries Verhoeven (1976 Oosterhout, Nederland) is theatermaker en beeldend kunstenaar. Hij maakt installaties, performances en happenings in musea, op locatie en in de openbare ruimte van een stad. Op de grens tussen performance- en installatiekunst zet hij de verhoudingen tussen toeschouwers, performers, alledaagse werkelijkheid en kunst op scherp. De toeschouwer wordt direct betrokken bij het werk of krijgt de mogelijkheid om zijn eigen ervaring te sturen.

In zijn werk markeert Verhoeven aspecten van de sociaal maatschappelijke realiteit waarin we leven. Het gaat hem niet om het overdragen van een stelling ten opzichte van die realiteit, maar veel meer om het activeren van het denken van de kijker, de aansporing tot kritische reflectie. Hij hoopt twijfel te zaaien over de dominante systemen die ons leven en denken ongemerkt bepalen. De laatste jaren waren het onder andere het huidige crisis-denken en de invloed van digitale media op intermenselijke verhoudingen die de aanleiding vormden voor een werk.

Ga voor meer informatie naar www.driesverhoeven.com.

Over Thomas Piketty

Thomas Piketty (Clichy, 7 mei 1971) is een Frans econoom, gespecialiseerd in het thema economische ongelijkheid vanuit een historisch en statistisch oogpunt. Hij is tevens hoogleraar en columnist en kreeg internationale bekendheid na de publicatie van Le Capital au XXIe siècle in 2013 (in 2014 in het Nederlands vertaald als Kapitaal in de 21e eeuw).