Embassy of Intimacy

Embassy of Intimacy
Waar lichamen, dingen en ruimten elkaar raken
Performative reflections on the intimacy of bodies, things and spaces

Wanneer blozen we, geven we aandacht, schreeuwen, genieten of huilen we in het openbaar? Zijn we nog wel eens intiem met onszelf en met anderen en plein public? En hoe ziet die intimiteit er dan uit?

Is dit hoe we het willen, of verlangen we naar wat anders; andere uitdrukkingsvormen, minder (ongeschreven) regels, meer ruimte om te laten zien wie we zijn en wat we voelen. Daarover gaat het in de Ambassade van Intimiteit die Angelique Spaninks van MU samen met ontwerper Tom Loois ontwikkelt in het kader van het World Design Event, waarbij drie intieme invloedssferen samenkomen: die van lichamen, dingen en ruimten.

Van 21 – 29 oktober wordt Songs for Thomas Piketty gepresenteerd als onderdeel van het programma Embassy of Intimacy tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven.

Meer informatie over Embassy of Intimacy


When do we ever blush or shout in public? When do we give attention, enjoy or cry for all to see? Can we still be intimate with ourselves and with others while the world is watching? And if so: what does this intimacy look like?

Is this how we want it or do we long for something else; for different forms of expression, less (unwritten) rules, more room to show others who we are and how we feel? That is what the Embassy of Intimacy, part of this years first World Design Event and curated by Angelique Spaninks of MU and designer Tom Loois, is all about. In this Embassy three intimate spheres of influence converge: that of bodies, things and spaces.

Songs for Thomas Piketty will be presented from 21 till 29 October as part of the Embassy of Intimacy programm during the Dutch Design Week in Eindhoven (NL).

More information about the Embassy of Intimacy